Andas

Från ett andetag i skogen

Via kamerans sökare

Till negativet

Via pennan

Till papperet