Okategoriserade

Unfolding

Mellan den 24 september 2022 och den 22 januari 2023 visar jag och Linn Eriksson vår dans- koltecknings- och videoinstallation ”Unfolding” i Konsthallen ValstaKonst i Sigtuna.

Verket är del av grupputställningen ”Badbuss inställd – Valsta simhall ur konstnärens perspektiv”, där även Hedda Hultman, Klara Paulin-Rosell, Agnes Magnusson och Julia Rio medverkar.

Stillbild av videoverk

 

Från ValstaKonsts hemsida:

”Den lokal som ValstaKonst befinner sig i bär på en intressant historia som simhall, vilket är något som också lockat många konstnärer hit. I utställningen ”Badbuss inställd – Valsta simhall ur konstnärens perspektiv” kommer ni att få möta sex sådana konstnärer som på olika sätt velat arbeta med Valsta simhall som byggnad i möte med deras vitt skilda konstnärliga uttryck – med allt från muralmålningar till ljudkonst.

Denna utställning ger också en möjlighet för oss att visa er besökare hur en byggnad kan påverka det konstnärliga uttrycket och även förhöja upplevelsen av ett verk. Likaså kan en viktig tanke om återbruk belysas, då vi befinner oss i en tid där vi allt mer behöver tänka på miljön, där att byta ut något snarare än att återanvända, oförmågan att ge ett nytt syfte, också bidrar till miljöförstörelse.

”Badbuss inställd” syftar på den verksamhet som tidigare fanns i lokalen, då bland annat en badbuss åkte ut för att hämta barn för att kunna få simma på Valsta, som nu inte längre existerar. Men som idag ger lokalen möjligheter till andra sorters möten, främst konstnärliga.”

Om installationen ”Unfolding”:

Med grafitpulver, kol, vatten och kroppen som verktyg utforskar vi hur spår vi lämnar efter oss återanvänds och blir till något nytt. Rörelsernas flyktighet fångas upp i teckningens distinkta gestaltningar, och vice versa, i en ständigt föränderlig process där känslor, drömmar och förnimmelser uppstår i kontrastrika skildringar.

I takt med att händer, fötter och kläder fläckas alltmer av nyanser i grått och svart, förändras atmosfären i rummet med spåren på papperen när nya mönster bildas. Kolets streck och former vittnar om rörelse i ömsom kraftfulla, ömsom mjuka drag, och i vårt performanceverk lägger sig ljudet av andetag, fotsteg och skrapande som ett ackompanjemang till musiken. 

Att platsen har gått från att vara simhall till konsthall är i sig en rörelse som duon finner inspirerande, och en kan ju fundera över vilka spår den tidigare aktiviteten lämnat i väggarna och atmosfären i rummen. En central del i vårt arbete handlar just om en reflektion över de spår vi lämnar efter oss, och vi utforskar pendlandet mellan rörelsen som lever kvar som minnesbild och bilden som lämnar ett mer varaktigt bevis för den rörelse som varit.

ValstaKonst i Sigtuna
Curator Marcus Modh, jag själv, Linn Eriksson

Videoverken spelades in med hjälp av Kristoffer Andrén.

Verket ”Unfolding” möjliggjordes med stöd av Kulturrådet.