Okategoriserade

 • Okategoriserade

  Artist Book

  Karateutövande är som att läsa – eller skriva för den delen – en bok. En tjock bok. Det tar sina vindlingar, ger nya perspektiv, får dig att lära känna dig själv bättre. Det är utmanande, får dig att ifrågasätta ditt varför, men erbjuder också en egen värld att stiga in i, och ger dig upplevelse som du på annat vis inte kan få. Denna Artist Book innehåller ett 90 minuter långt träningspass, skildrat genom en utövares pulskurva och prickar som motsvarar repetitionen av tekniker; sparkar, slag och blockeringar.

 • Okategoriserade

  Karatens puls

  Hjärtslag för hjärtslag. Pulsen går upp och går ner, med hjälp av ett driv, en längtan, en strävan. Hjärtslag för hjärtslag. Karateteknik för karateteknik. Prick för prick på papperet. Att rita en pulskurva från ett karatepass med prickar är litesamma sak som att träna karate. Det kräver disciplin, målmedvetenhet, och ja, ett visst självförtroende också. Tvivlar jag blir karateslaget tveksamt och prickarna sneda.

 • Okategoriserade

  Unfolding

  Mellan den 24 september 2022 och den 22 januari 2023 visar jag och Linn Eriksson vår dans- koltecknings- och videoinstallation ”Unfolding” i Konsthallen ValstaKonst i Sigtuna. Verket är del av grupputställningen ”Badbuss inställd – Valsta simhall ur konstnärens perspektiv”, där även Hedda Hultman, Klara Paulin-Rosell, Agnes Magnusson och Julia Rio medverkar.   Från ValstaKonsts hemsida: ”Den lokal som ValstaKonst befinner sig i bär på en intressant historia som simhall, vilket är något som också lockat många konstnärer hit. I utställningen ”Badbuss inställd – Valsta simhall ur konstnärens perspektiv” kommer ni att få möta sex sådana konstnärer som på olika sätt velat arbeta med Valsta simhall som byggnad i möte med…

 • Okategoriserade

  Galleri Södra Ås Kultur

  – live performance och utställning  under sommaren 2022   Danskonstnär Linn Eriksson och jag fortsätter att utforska gränsen mellan tvådimensionella och tredimensionella uttryck. Under sommaren 2022 lät vi dans- och bildkonst mötas i en live performance, samt i en utställning av våra bilder ”Spår av spår” i Galleri Södra Ås Kulturs gästutställarlokal.            

 • Okategoriserade

  Lager av längtan

  – en utställning på Konstfrämjandet Värmland i mars 2022   Vad händer med din person när dina vanor rubbas? Hur gör du för att ge näring till din upptäckarlust när din rörlighet begränsas? Hur får dina tankar luft när du inte kan vara kreativ på de sätt du brukar välja? Hur stillar du din längtan efter det du älskar när den tillvaro du valt har satts på paus?   Under de senaste två åren tycker jag att det mer än någonsin är tydligt hur vi människor bär flera världar inom oss. Hur vi kommer i obalans när vi inte på vårt vanliga vis kan få vara i dessa olika världar,…

 • Okategoriserade

  En bild av karate

  Ju mer vi lär oss om något, desto mer inser vi att vi inte kan. Sällan i livet ser jag det så tydligt som inom karaten. Du börjar med vitt bälte, tar dig teknik efter teknik, timme efter timme, år efter år med träning, svettdroppe efter svettdroppe, så småningom till svart. Men det slutar inte där. Ju mer du tränar med ditt svarta bälte, desto mer slits det – och ju vitare blir det. Det finns ständigt mer att lära. Du blir mer och mer som en nybörjare. Detaljerna att slipa på tycks bli fler, och ju mer du lär dig desto mer finns att lära. I det här konstprojektet…

 • Okategoriserade

  A picture of karate

  The more we learn, the more we realise we do not know. Rarely in life I see it as clearly as in the karate practice. You start with a white, blank belt and bring yourself, technique by technique, hour after hour, year after year, sweating, hurting, grinding toward the black belt. But it doesn’t end there. The more you practice, wearing your black belt, the more it gets worn – and the whiter it gets. There’s always more to learn. Slowly, you regress. The details to work on seem to multiply and the more you learn, the more there is yet to learn. For this art project I wanted to…

 • Okategoriserade

  Spår

  Videoverket ”Spår” är ett möte mellan två konstformer; dans och bild. Det är en reflektion över hur de spår vi lämnar bakom oss påverkar andra, hur vi alla är länkade, och hur vi omöjligen kan existera utan att interagera med varandra. Ofta föds något mer, kanske större, när vi möts. Liksom det har gjort i och med skapandet av denna film. Lite som att 1 + 1 = 3. Trailer: ”Spår” fanns att se i sin helhet (8:41 min) på Kristinehamns konstmuseum hösten 2021. En fotoserie om nio bilder, ”Spår av spår”, som hör till projektet finns här. ”Spår” och ”Spår av spår” – ett samarbete med danskonstnär Linn Eriksson och…